Wat voor de een werkt, werkt voor de ander ook.

Poepchique campagne

Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat poep op de stoep één van de grootste ergernissen is in kleine en middelgrote gemeenten. Op de vraag welke vorm van buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt, krijgt hondenpoep van 18 procent -bijna een op de vijf- de hoogste prioriteit. 

Veel gemeenten hebben te maken  met overlast van hondenpoep, zo ook de gemeente Zwijndrecht. Zij benaderde ons om hiervoor een reclamecampagne te ontwikkelen. Doelstellingen van deze campagne waren om bij de inwoners de bewustwording te vergroten en een gedragsverandering in gang te zetten.

Hondenbezitters zijn gek op hun hond. Iedere aantijging tegen hun hond raakt hen uiterst persoonlijk. Echter, de hond is niet fout, maar zijn baas. Cruciaal is de vraag hoe we ervoor zorgen dat mensen de hondenpoep wèl opruimen of zich ten minste bezwaard voelen als zij dit niet doen. Daarom kozen we bij de campagne voor een positieve benadering en toon. 

Voor de handhavers en de niet-honden­bezitters werd het onderwerp makkelijk bespreekbaar door de stijlvolle en sympathieke campagne. Tijdens de campagneperiode hebben wij veel positieve, leuke reacties mogen ontvangen.

Ook inzetten voor uw organisatie?
Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 06-41024096 of per e-mail.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden. Neem contact op met Brenda van der Ark projectmanager info@creatiexpress.nl of bel 06 41 02 40 96

#stockcampagne

Disclaimer – Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van Creatiexpress is het niet toegestaan concept-ideeën, tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij X11 Creatie, Cisenzo Vormgeving, Bkwaam Projectmanagement en Zuid44.