Disclaimer

Aansprakelijkheid
De website creatiexpress.nl bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Creatiexpress geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Creatiexpress aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname
Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming.

Privacy

Inleiding
Creatiexpress is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De organisatie houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn  X11 Creatie, Cisenzo Vormgeving en Bkwaam Projectmanagement.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over de activiteiten van Creatiexpress. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. De informatie wordt niet verstrekt aan derden.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie kunt u dit per e-mail melden bij info@creatiexpress.nl

Clickgedrag
Creatiexpress verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wijzigingen
Creatiexpressbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

 

Creatiexpress is een initiatief van X11 Creatie, Cisenzo Vormgeving en Bkwaam Projectmanagement.